Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nekobasu
nekobasu
nekobasu
0664 de84 450
nekobasu
0273 8487 450
Reposted fromhagis hagis viaKladderadatsch Kladderadatsch
nekobasu
To nie życie jest szare, nudne i przewidywalne, lecz to co zgromadziłeś przez lata w swoim umyśle. Pretensje, żale, oczekiwania, niespełnione plany, oceny, wymagania, wspomnienia, nawyki, wątpliwości, lęki, ograniczenia, roszczenia, schematy. To czyni Cię biednym. Gdy w swoim umyśle masz biedę, doświadczasz biedy. Będziesz miał umysł bogaty w dobre wrażenia, wdzięczność, miłość, radość, mądrość, akceptację, humor, otwartość, bogactwo zacznie otaczać Cię z każdej strony.
nekobasu
8659 5caf 450
Reposted fromSzczurek Szczurek viamental-cat mental-cat
6043 0351

chaotic-addict:

And sometimes, I love the world.

nekobasu
3599 7aa9 450
Reposted frombukoz bukoz viatutus tutus
8886 53b5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSzczurek Szczurek
nekobasu
7655 f3ab 450
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viaunknown6 unknown6
nekobasu
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
6645 ca67 450

sampsans:

This is literary genius

Reposted fromstfn stfn viamanticore manticore
nekobasu
1163 2226 450
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatomash tomash
nekobasu
1646 9219 450
Reposted fromtempak tempak viashowmetherainbow showmetherainbow
0314 33bf
Reposted fromtron tron viashowmetherainbow showmetherainbow
nekobasu
9002 3fe4 450
Reposted bysvvat svvat
nekobasu
7052 ce45 450
Reposted frombiru biru viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl